Dokument arcibiskupa: Mons.Diarmuid Martin k údajnej vizionarke: "Mária Božieho Milosrdenstva"

21.04.2014 10:30

STATEMENT OF ARCHDIOCESE OF DUBLIN

ON THE ALLEGED VISIONARY “MARIA DIVINE MERCY”

 

Requests for clarification have been coming to the Archdiocese of Dublin concerning the authenticity of alleged visions and messages received by a person who calls herself “Maria Divine Mercy” and who may live in the Archdiocese of Dublin.

 

Archbishop Diarmuid Martin wishes to state that these messages and alleged visions have no ecclesiastical approval and many of the texts are in contradiction with Catholic theology.

 

These messages should not be promoted or made use of within Catholic Church associations.

 

Zdroj: www.dublindiocese.ie/content/statement-maria-divine-mercy

 

PREKLAD

 

 

VYHLÁSENIE dublinskej arcidiecézy 
 
O údajnej vizionárke "MÁRIA Božieho milosrdenstva" 
 
 
Žiadosti o vysvetlenie prichádzali na dublinskú arcidiecézu o pravosti údajných vízií a prijaté osobou, ktorá sa nazýva: "Maria Božieho Milosrdenstva" a ktorí môžu žiť v dublinskej arcidiecéze. 
 
Arcibiskup Diarmuid Martin chce uviesť, že tieto správy a údajné vízie nemajú cirkevné schválenie, a mnoho z textov sú v rozpore s katolíckou teológiou. 
 
Tieto posolstvá by nemali byť povýšené alebo sa využívať v rámci katolíckeho cirkevného združenia.