List Mons.Zvolenského novozvolenému prezidentovi Andrejovi Kiskovi

02.04.2014 08:04

Uvedený list Mons.Zvolenského v mene KBS je natoľko kontroverzný, nakoľko boli prezidentské voľby a zároveň aj pôsobenie Andreja Kisku v politike.

Nie len laici, ale aj klerici sa uspkojili s prezidentskými voľbami a to natoľko, že ešte aj blahoželajú Andrejovi Kiskovi, o ktorom vedia, že presadzuje  ideologiu New Age. Namiesto toho, aby vybrali z pomedzi "osvedčených ľudí" - Bohom vyvoleného muža do funckie prezidenta, tak radšej volia kontroverznú osobu.

Viac na:  *Kauza: "ANDREJ KISKA" kauzy-exkomunikcie-svatorecenia.webnode.sk/news/kauza-andrej-kiska/

 

Bratislava 31. marca (TK KBS) Predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský zaslal v mene slovenských biskupov blahoprajný list víťazovi prezidentských volieb Andrejovi Kiskovi. Text uverejňujeme v plnom znení.

Andrej Kiska, designovaný prezident SR

Vaša Excelencia,

dovoľte mi, aby som Vám v mene Konferencie biskupov Slovenska srdečne zablahoželal k zvoleniu za prezidenta Slovenskej republiky v priamych prezidentských voľbách.

Slovensko sa nachádza na ceste k budovaniu otvorenej spoločnosti. Mnohé kultúrne, spoločenské, hospodárske a sociálne zmeny sú nielen zaujímavou výzvou, ale pre mnohých občanov aj dôvodom frustrácie, čo sa odráža v ich pohľade na spoločnosť a verejnú angažovanosť.

Slovensko má v európskej rodine mnoho príležitostí ukázať svoju vnútornú silu, ktorá pramení z osvedčených kresťanských hodnôt. Som presvedčený, že vzájomná otvorenosť a spoločenský dialóg sú najlepšou cestou k sociálnemu zmieru a porozumeniu. Historické skúsenosti nás zároveň učia, že otvorenosť bez rešpektovania vlastnej kultúrnej a náboženskej identity končí rozsiahlou sociálnou a kultúrnou dezintegráciou.

Slovensko má mnoho chudobných. Na prvom miesto medzi nich patria rodiny, v ktorých je rodič nezamestnaný, ťažko chorý alebo zostáva po rozvode s deťmi sám. Medzi chudobných patria všetci, ktorých sa nemá kto zastať, najmä deti, zvlášť tie nenarodené; starí a chorí ľudia.

Vaša Excelencia, v mene Konferencie biskupov Slovenska Vám zo srdca želám pevné zdravie a múdrosť pri rozhodovaní v službe, do ktorej si Vás vybrali občania. Prajem Vám, aby ste vytvárali otvorenú a dobroprajnú spoločenskú atmosféru, ktorej bude dominovať nielen sloboda, ale najmä pravda a spoločenská zodpovednosť. Všetci potrebujeme venovať väčšiu pozornosť chudobným na všetkých úrovniach a urobiť z rodiny stredobod verejného života.

Mám nádej, že Vaša ochota slúžiť, kresťanská viera a túžba pomáhať chudobným Vám pomôžu naplniť veľké očakávania, ktoré do Vás vkladá mnoho občanov Slovenskej republiky. Tešíme sa na spoločné stretnutia, na ktorých budeme môcť spoločne diskutovať o našej budúcnosti.

Do Vašej služby i ďalších rokov života Vám vyprosujem hojnosť Božích darov.Mons. Stanislav Zvolenský
bratislavský arcibiskup – metropolita
predseda Konferencie biskupov Slovenska

www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140331014