MITIS IUDEX DOMINUS IESUS - o manželskej nulite (pp.František)

18.10.2015 14:25

 

V tomto duchu sa vyjadrovala aj väčšina mojich bratov v
Episkopáte, ktorí boli zhromaždení na Mimoriadnej biskupskej synode a 
žiadali, aby procesy boli rýchlejšie a dostupnejšie. 
V plnej zhode s´týmito želaniami som sa rozhodol vydať toto
Motu proprio, ktorého nariadenia majú napomáhať nie nulite manželstva, ale rýchlejšiemu procesu, 
ako aj určitému správnemu zjednodušeniu, 
aby z dôvodu oneskoreného súdneho rozhodnutia srdce veriacich, ktorí očakávajú jasné stanovisko
o stave vlastnej osoby nebolo dlhodobo udržiavané v
temnotách pochybnosti.

duda.kapitula.sk/wp-content/uploads/2010/10/Mitis.pdf