Archív článkov

Apoštolský list pp.Františka: Motu Proprio “Magnum Principium” (9.9.2017)

10.09.2017 17:28
Apostolic Letter in the form of Motu Proprio “Magnum Principium” Quibus nonnulla in can. 838 Codicis Iuris Canonici immutantur, 09.09.2017 Dokument je v anglickom jazyku: press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2017/09/09/170909a.html

Encyklika pp.Pia XII. "Mediator Dei" o posvätnej liturgii

07.09.2016 13:42
Úvod     1. "Prostředník mezi Bohem a lidmi"  (Tim. 2,5) veliký velekněz, který pronikl nebesa, Ježíš, Syn Boží, (Srv. Žid. 4,14), který vzal na sebe dílo milosrdenství, jímž zahrnul lidské pokolení nadpřirozenými dary, chtěl bezpochyby obnovit mezi lidmi a jejich Stvořitelem...

MITIS IUDEX DOMINUS IESUS - o manželskej nulite (pp.František)

18.10.2015 14:25
  V tomto duchu sa vyjadrovala aj väčšina mojich bratov v Episkopáte, ktorí boli zhromaždení na Mimoriadnej biskupskej synode a  žiadali, aby procesy boli rýchlejšie a dostupnejšie.  V plnej zhode s´týmito želaniami som sa rozhodol vydať toto Motu...

Listy sv. Ignáce Antiochijského:

18.10.2015 01:49
List Efezanům List Magnesijským List Tralleským List Římanům List Filadelfským List Smyrnenským Ignác Polykarpovi   ZDROJ: revue.theofil.cz/revue-clanek.php

Dokument Kongregácie pre nauku viery z r.2004 v prípade Vassuly Ryden

27.08.2015 11:12
www.tlig.org/cs/testimonies/churchpos/cdf2005/ratzletter/   CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI 10. července 2004 Prot N. 54/92-19631 Eminence/Excelence, jak víte, v roce 1995 tato Kongregace publikovala Oznámení o dílech paní Vassuly Rydén. Na základě žádosti jmenované došlo následně k podrobné...

Pápež Lev X. / Bula zo 16. mája 1521 o katolíkoch byzantského obradu v Uhorsku.

12.07.2015 14:30
Pápež Lev X.   Bula zo 16. mája 1521 o katolíkoch byzantského obradu v Uhorsku.             Na večnú pamiatku.         Dozvedeli sme sa nedávno to, čo sa možno už dávnejšie vedelo na Florentskom koncile za...

KONCIL v Kostnici (4.7.1415 - 22.3.1418)

08.07.2015 15:02
COUNCIL OF CONSTANCE www.ewtn.com/library/COUNCILS/CONSTANC.HTM   Index Introduction 1 Second Introduction Sessions Ratified by the Pope Sessions 14-20 (4 July - 21 November 1415) Sessions 21-26 (30 May - 24...

Výzva klerikom a laikom k spolupatričnosti katolíckej Cirkvi v súvislosti s odvolaním trnavského arcibiskupa Mons. Bezáka

17.02.2015 22:38
Výzva klerikom a laikom k spolupatričnosti katolíckej Cirkvi v súvislosti s odvolaním trnavského arcibiskupa Mons. Bezáka Ako kňazi a laici, citliví na dianie v Cirkvi na Slovensku i mimo jeho hraníc v súvislosti s odvolaním Mons. Róberta Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa, cítime potrebu...

pp.Pio IX. "Syllabus" (o herézach)

18.11.2014 10:51
049-Priloha-41-Syllabus-Pia-IX.pdf (116546)

*Aktuálne správy

18.11.2014 10:29
Najnovšie spravodajskenoviny.webnode.sk/ Staršie news-aktuality-spravy.webnode.sk/ aktuality-zosveta-cirkvi.webnode.sk/
Záznamy: 1 - 10 zo 20
1 | 2 >>