https://fatym.com/storage/201012281913_Matka%20v%C5%A1ech%20n%C3%A1rod%C5%AF.png

  

 

"Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,

zošli teraz na zem svojho Ducha.

Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,

aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.

Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou,

bola našou Orodovnicou.

Amen."

 

www.rmvn.estranky.sk/

*   *   *

 

 

Dokumenty Cirkvi

Papežská bula Bonifáca VIII. - "Unam Sanctam" o pápežskej moci

07.08.2019 20:53
  18. november 1302 eridanus.cz/…/Bula_Unam_Sanct… Nútení vierou, sme zaviazaní veriť a tvrdiť, že Cirkev je jedna, svätá, katolícka a tiež apoštolská. My v ňu veríme pevne a priznávame s jednoduchosťou, že mimo nej nie je ani záchrana ani odpustenie...

Apoštolský list pp.Františka: Motu Proprio “Magnum Principium” (9.9.2017)

10.09.2017 17:28
Apostolic Letter in the form of Motu Proprio “Magnum Principium” Quibus nonnulla in can. 838 Codicis Iuris Canonici immutantur, 09.09.2017 Dokument je v anglickom jazyku: press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2017/09/09/170909a.html

Encyklika pp.Pia XII. "Mediator Dei" o posvätnej liturgii

07.09.2016 13:42
Úvod     1. "Prostředník mezi Bohem a lidmi"  (Tim. 2,5) veliký velekněz, který pronikl nebesa, Ježíš, Syn Boží, (Srv. Žid. 4,14), který vzal na sebe dílo milosrdenství, jímž zahrnul lidské pokolení nadpřirozenými dary, chtěl bezpochyby obnovit mezi lidmi a jejich Stvořitelem...

MITIS IUDEX DOMINUS IESUS - o manželskej nulite (pp.František)

18.10.2015 14:25
  V tomto duchu sa vyjadrovala aj väčšina mojich bratov v Episkopáte, ktorí boli zhromaždení na Mimoriadnej biskupskej synode a  žiadali, aby procesy boli rýchlejšie a dostupnejšie.  V plnej zhode s´týmito želaniami som sa rozhodol vydať toto Motu...

Listy sv. Ignáce Antiochijského:

18.10.2015 01:49
List Efezanům List Magnesijským List Tralleským List Římanům List Filadelfským List Smyrnenským Ignác Polykarpovi   ZDROJ: revue.theofil.cz/revue-clanek.php

Dokument Kongregácie pre nauku viery z r.2004 v prípade Vassuly Ryden

27.08.2015 11:12
www.tlig.org/cs/testimonies/churchpos/cdf2005/ratzletter/   CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI 10. července 2004 Prot N. 54/92-19631 Eminence/Excelence, jak víte, v roce 1995 tato Kongregace publikovala Oznámení o dílech paní Vassuly Rydén. Na základě žádosti jmenované došlo následně k podrobné...

Pápež Lev X. / Bula zo 16. mája 1521 o katolíkoch byzantského obradu v Uhorsku.

12.07.2015 14:30
Pápež Lev X.   Bula zo 16. mája 1521 o katolíkoch byzantského obradu v Uhorsku.             Na večnú pamiatku.         Dozvedeli sme sa nedávno to, čo sa možno už dávnejšie vedelo na Florentskom koncile za...
Záznamy: 1 - 7 zo 11
1 | 2 >>

Kontroverzné dokumenty

List Mons.Zvolenského novozvolenému prezidentovi Andrejovi Kiskovi

02.04.2014 08:04
Uvedený list Mons.Zvolenského v mene KBS je natoľko kontroverzný, nakoľko boli prezidentské voľby a zároveň aj pôsobenie Andreja Kisku v politike. Nie len laici, ale aj klerici sa uspkojili s prezidentskými voľbami a to natoľko, že ešte aj blahoželajú Andrejovi Kiskovi, o ktorom vedia, že...

Kontroverzný list Mons. Chovanca. Zasvätia biskupi Slovenský národ Sedembolestnej Panne Márii?

25.03.2014 23:38
Všetkých prosím o zasvätenie „Pohliadnite na nevysloviteľný okamih zvestovania archanjelom Gabrielom, ktoré poslal Boh, aby dostal moje ,Áno´, aby uskutočnil v mojom panenskom lone Boží vykupiteľský plán a veľké tajomstvo vtelenia Slova a porozumiete, prečo Vás prosím o zasvätenie môjmu...

O uzdravení rodových koreňov skrze Eucharistiu (KBF a KBČ)

23.02.2014 01:44
  Prečítajte si komentár k vyjadreniam biskupov Česka a Francúzska: sekty-okultizmus.meu.zoznam.sk/slobodomurarstvo-v-cirkvi/    24. 11. 2010, 12:30 V těchto dnech vydala Komise pro nauku víry ČBK  jako 36. publikaci fialové řady překlad...
Záznamy: 1 - 3 zo 5
1 | 2 >>